Připravuji :

Na červenec r. 2019 výstavu obrazů v Městské knihovně v Českém Krumlově.

Na srpen r. 2019 výstavu obrazů v Klášteře ve Zlaté Koruně.

Na rok 2019 výstavu obrazů v Galerii Anděl v Olomouci.

Dále připravuji nový výtvarný projekt Obrazy ve skle – motivy obrazů budu převedeny do uměleckého skla ve spolupráci se sklárnou v Novém Boru