V září 2018 proběhné autorská výstava v krásných sklepních prostorách domu v Truhlářské ulici č.p. 1121/24
110 00  Praha 1, kde se nachází známá vinárna.

Vernisáž výstavy bude 5.9 2018 v 17 hodin

http://www.obchodvinem.eu/