Galerie Fotografií

Můj svět  je barevný
Josef Dolák
Fotografie 1997 – 2018
Blízká setkání
Čekání nadéšť
Fantasy
Jarní pábení
Krajina za oponou
Krajina snů
Loď na řece
Magická krajina
Makové pole
Mystické jaro
Slimáci
Slunce západ
Solitér
Strom
Třešně
U jezera
Variace na Dálího
Variace na loď a moře

Březový háj

Březový háj II

Galaxie

Imprese

IMprese II

Koláž

Krajina imprese

Labutě

Listopad

Mystická krajina II

Od moře

Odraz obraz

Odraz

Pocestný

Reqiem

Smutný konec

Středomořská imprese

Strom v ledu zakletý

Strom I

Strom II

Veltruský park

Veltruský park II

Vesnické o (b) drazy-II

Z Českého středohoří

Z lesa

Zvíře